• OcÚ Pusté Pole

  Dátum Názov Popis Typ Akcia
  19.01.2017 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady VZN stiahnuť [58,50KB]
  03.01.2017 Dodatok k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady n VZN stiahnuť [40,88KB]
  03.01.2017 Dodatok c. 2 k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odp VZN stiahnuť [40,51KB]
  17.06.2016 VZN o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi Číslo dokumentu: 1/2016 VZN stiahnuť [224,00KB]
  27.06.2019 VZN o chove zvierat na území obce Pusté Pole VZN1/2019 VZN stiahnuť [47,58KB]
  03.07.2019 VZN O UŽÍVANÍ VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI Pusté Pole VZN 2/2019 VZN stiahnuť [18,59KB]
  03.06.2021 VZN o určení miest a plôch na vylepovanie plagátov VZN 1/2021 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [202,40KB]
  12.09.2021 VZN o určení spádovej materskej školy VZN č. 2/2021 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [490,48KB]
  18.12.2021 VZN o chove hospodárskych zvierat na území obce Pusté Pole VZN č. 3/2021 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [625,20KB]
  31.12.2019 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady VZN 3/2019 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [686,12KB]
 • Obecná rada

  Dátum Názov Popis Typ Akcia
 • Obecné zastupiteľstvo

  Dátum Názov Popis Typ Akcia
 • Komisie

  Dátum Názov Popis Typ Akcia